Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Varför du ska rösta i EP valet

23 Maj

Först kommer ingenting, sedan ingenting, till slut allt om EU på en gång.

Efter en lång tystnad från såväl media som partier har valrörelsen inför europaparlamentsvalet dragit igång. Det märks genom affischering, utfrågningar och radioprogram. Alla mediakanaler försöker dra sitt stå till stacken genom att rapportera om kandidaternas åsikter och för att informera om hur de svenska parlamentarikerna har röstat under den gångna mandatperioden. Det är mycket information att ta ställning till under väldigt kort tid. Även för den mest insatte väljaren kan det bli svårt att sortera i informationsflödet.

Det under mandatperioderna bristande intresset för vad som sker i Bryssel och Strasbourg är inte är så märkligt. Eftersom parlamentet röstar om hundratals ärenden vid varje mötestillfälle är det till och med för en insatt journalist eller intresserad medborgare svårt att följa vilka förslag som är aktuella i EU. Det hela blir inte bättre av att förslagen bollas mellan de olika EU institutionerna innan ett beslut fattas. Ofta är det först när beslutet redan är fattat som informationen når ut. Det är problematiskt eftersom svenska medborgare inte kan vara med och påverka den politiska diskussionen, då man inte vet vilka frågor som behandlas, när de behandlas eller i vilken institution förslaget ligger.

År 2009 uppgick valdeltagandet i Europaparlamentsvalet till knappt 43 procent. Det innebär att över hälften av de röstberättigade svenskarna inte är representerade i Bryssel. Ändå vill EU detaljreglera svenskarnas liv. För en tid sedan gjorde det svenska opinionsinstitutet Novus en undersökning om hur valdeltagandet tros bli i det stundande valet. Undersökningen visade att drygt 55 procent av Sveriges befolkning kommer att rösta. En siffra som uppfattas som positiv jämfört med det förra valdeltagandet i Europaparlamentsvalet. Enligt Novus undersökning väljer de flesta som inte röstar att avstå eftersom de inte anser sig vara nog insatta i frågorna. En rimlig anledning med tanke på beslutskarusellen i EU.

EU har hamnat i en ond spiral. Istället för att fokusera på EUs viktiga uppdrag försvinner de stora, övergripande frågorna i bruset av alla förslag som politikerna i EU vill syssla med. När väljarna inte anser sig nog insatta röstar färre och makten flyttas än längre från medborgarna.

Det kan därför vara viktigare än någonsin att rösta i europaparlamentsvalet. Använd din rätt att rösta för att EU ska vara det fredsprojekt det en gång grundades för att vara. För att människor, varor och tjänster ska få röra sig fritt över gränserna och för att Europa ska ta ansvar för de stora frågor, som klimat och miljö, som länder måste enas i för att nå resultat.

Genom att rösta i Europaparlamentsvalet kan du bestämma vad du vill att EU ska syssla med. Så använd din rätt att påverka EU:s beslutsprocess och politik i den riktning du vill.

Även brottslingar förtjänar ett visst mått av integritet

4 Maj

 

För en vecka sedan gjorde expressen ett omfattande reportage som behandlade ämnet kvinnor som brottslingar. Reportaget beskriver vardagen på anstalten Hinseberg. Ett antal kvinnor som är dömda till olika brott med varierande strafflängd porträtteras med bilder på dem tillsammans med information om namn och ålder.

På förstasidan lockar Expressen läsare genom bilder på kvinnor som begått grova våldbrott och en rubrik om “Mördarkvinnornas maktkamp på Hinseberg” men det vi får veta av artikeln är vilken sorts av varor som går att köpa i fängelsekiosken samt att bråk i matsalen främst består av interner som kastar mjölkglas i golvet för att demonstrera sin ilska och frustration. Tillvaron i fängelset upplevs inte speciellt hotfull eller skrämmande. Internerna liknar snarast en något stökig lågstadieklass.

Expressen är inte ensamma om att rapportera om brottslingar på ett ingående sätt, och efterfrågan på den sortens journalistik är stor. Brottslingarna har blivit de nya kändisarna. Deras liv kartläggs in i minsta detalj och såväl förundersökningsprotokoll som domar ligger på nätet med smaskiga detaljer om den misstänkte eller dömdes liv för vem som helst att läsa bara några klick bort. Självklart drabbas även offret samt offrets anhöriga av denna kartläggning.  Sedan den 20 år gamla Vatchareeya Bangsuan hittades styckmördad har 6313 sidor skrivits om mordet på Flashback forum. I tråden kartläggs den misstänktes liv och det spekuleras kring alternativa gärningsmän och vad som framkallat den unga kvinnans död.

Det finns förstås ett intresse av att veta vilka brott som begåtts och i viss mån också vem som döms för brotten. Det kan närmast anses vara medias skyldighet att rapportera kontinuerligt om dessa uppgifter för allmänheten då det finns ett värde för människor att informera sig om vad som händer i samhället.

Det kan finnas en fara att när vi för nöjes skull nagelfar brottslingarnas liv glömmer bort att inte ens brottslingar som begått grova våldsbrott är individer till fullo separerade från resten av samhället. De har liksom alla vi andra föräldrar, släktingar och ibland även barn som riskerar att drabbas av den ingående rapporteringen av deras närmaste. Även om dömda våldsbrottslingar har begått fruktansvärda handlingar återstår det faktum att de också förtjänar ett visst mått av integritet. Vi har därför alla ett ansvar att se till att vi inte blir för ivriga i vårt intresse av att fördjupa oss i olika fall. Det finns också en risk att återanpassningen i samhället av dömda personer försvåras av medias frekventa rapportering av dessa personer, vilket skulle kunna liknas med att straffet inte avtjänas i fängelset utan pågår även efter att den dömde lämnat anstalten. Principen skulle snarast bli “En gång brottsling- alltid dömd”.

Centerpartiets idéprogram

13 Jan

En frisk debatt om Centerpartiets idéprogram råder i nuläget.

Här skriver jag och Hanna om vikten av ett visionärt idéprogram och tre frihetliga idéer vi ställer oss bakom:

http://politikerbloggen.tv4.se/2013/01/09/ideprogrammet-bor-gora-c-till-alliansens-idemotor/

Kvotering är fel väg att gå

18 Jun

Idag skriver jag på SvD Brännpunkt tillsammans med Centerkvinnornas ordförande Gunilla Hjelm och CUF ordföranden Hanna Wagenius om att

kvotering inte är rätt väg att gå för att skapa ett jämställt samhälle. Det är sätta könet framför individen för att enbart uppnå symboliska resultat.

Lär mer här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvotering-ger-symboliska-resultat_7286579.svd

Datalagringsdirektivet

12 Mar

Jag och Hanna Wagenius skriver om datalagringsdirektivet här:
http://www.expressen.se/debatt/sta-upp-for-centern-i-riksdagen/

Personporträtt

14 Dec

Min vän Hanna Björklund har gjort ett personporträtt av mig. Jag tänkte att det kan vara trevligt att lägga upp det här i bloggen också. Det kan vara trevlig läsning för den som undrar vem jag är:

Anna Sandströms liv skulle kunna stå som skolboksexempel för den så kallade generation Y. Hon är 24 år gammal, juridikstuderande, bosatt i Uppsala, ordförande för Centerstudenter, tävlar på hög nivå i cheerleading, har under sin uppväxt varit aktiv i ett flertal organisationer, prövat de flesta sporter och är politiskt engagerad. Hon har i många sammanhang beskrivit som en del av Centerpartiets framtid; ung, driven, kvinna. Inför mötet med Anna var det en av de första frågorna jag visste att jag hade. Hur känns det att ständigt få påpekat sitt kön och sin ålder som om dessa är ens två främsta egenskaper? Anna rycker mest på axlarna när hon får frågan.

– Tja, jag är ju kvinna, och ung, relativt, så det är ju sant på det sättet. Men jag tror inte en man i min ålder hela tiden hade blivit beskriven som ”en ung man”.

Med andra ord, lite fånigt kan det bli, när alla påpekar det hela tiden, men egentligen är det okej. En annan sak som framhävs med denna Y-generation är deras engagemang. Att de vågar så mycket, tar för sig, och inte är rädda för utmaningar.

Kan du peka ut något som engagerar dig? Vad som får dig att ständigt vilja engagera dig och ta ledarpositioner?

– Jag vet inte… Jag har bara alltid velat göra saker med min tid. Om jag är ledig är jag inte intresserad av att sitta hemma och kolla på TV en kväll. Det är roligare att göra saker än att inte göra det. Jag har aldrig varit särskilt tålmodig, vill aktivera mig. Att det blivit politiken hänger givetvis ihop med att jag vill förändra saker till det bättre för människor.

Kanske behöver det inte vara mer än så, det ligger i Annas personlighet att hon är engagerad och aktiv. För henne verkar det inte kännas som överväldigande tungt och ansträngande med resande, mötestider, träning och att ständigt vara i sin professionella roll.

Hon flyttade nyligen till Uppsala, dels för sina juridikstudier och dels för att befinna sig mer centralt i landet under det år som hon nu ska vara ordförande för Centerpartiets studentförbund. Anna kommer närmast från Umeå där hon påbörjade sin juridikutbildning. Dit flyttade hon i sin tur från Haparanda. Hon är född och uppvuxen på ön Seskarö utanför Haparanda, en ö med ungefär 500 innevånare. Att komma från ett så pass litet samhälle uppfattade Anna bara som positivt. Skolan var låg-och mellanstadium med totalt 30. Det gjorde att alla lekte med alla, det fanns inte så mycket uppdelning och olika grupper.

– Alla vi ungar lekte alltid tillsammans ute, det finns väldigt mycket tillit i ett litet samhälle när det fungerar bra.

Just den tilliten ser Anna som det värdefullaste med att ha vuxit upp i den miljön hon gjorde.

Under uppväxten prövade Anna ”alla sporter som finns nästan” hann vara instruktör i någon av dem, tyckte allt var roligt att pröva på.

– Fast fiske, fiske är stort hemma men det var jag aldrig intresserad av, jag har inte tålamodet! Säger hon och skrattar.

Anna har till slut fastnat för cheerleading som hon även tävlar i.

– Det är omväxlande med flera olika moment, och när jag började var det något nytt som jag kom in i och som jag inte bara kunde ta över och leda. Jag var tvungen att anpassa mig till att lyssna. Väldigt lärorikt!

Att idrotta har alltid varit viktigt för Anna eftersom man då får koppla bort huvudet och göra något helt annat. Att varva tänkande med fysisk ansträngning. För det har blivit en hel del av det förstnämnda i Annas liv. Vid valet 2002 började hon för första gången reflektera och intressera sig för politik. Det finns inget uttalat politiskt engagemang i hemmet men Anna pekar ut sin morfar som en viktig inspiration.

– Han var inte med i ett parti eller så men var egenföretagare och en väldigt aktiv medborgare. Jag kunde alltid diskutera och bolla med honom. För Anna har det aldrig börjat med ideologi eller karriärdrömmar.

Varför blev det Centerpartiet?

– Det jag allra först fastnade för var decentraliseringen. Jag vill ha egenbestämmande för människor, så lokalt förankrat som möjligt. Beslut ska fattas nära människorna som påverkas och demokratin ska vara så direkt som det går.

Det märks att Anna har ett stort rättvisepatos och att hon är intresserad av att använda politiken som ett verktyg för livet, inte som ett mål i sig.

– Jag gillar att diskutera ideologi och så också, men någonstans tycker jag att man får gå vidare från det och sätta det i proportion till människors liv.

Denna attityd märks när man studerar vad hon drivit för frågor och haft för principer som politiker. Efter valet 2010 var Anna en av dem som protesterade mot att positioner i kommunen inte fördelades efter valresultat utan som belöning för lång och trogen tjänst.

– En politiker ska tjäna folket, denna ska vara ute och möta människor och göra sig förtjänt av sina röster. Man ska inte kunna sitta som kommunpolitiker år efter år utan att konkret göra något och bara dra lön och förtroendeuppdrag genom att värma stolar.

Själv betonar Anna mötet med människor som en av de allra bästa sakerna med politik.

– Jag får vara ute och diskutera så mycket olika saker med så olika människor. Det är det bästa!

Många möten har det blivit. Exempelvis alla resor för att besöka lokalavdelningar och olika förbund varje år. Anna startade upp CUF Haparanda som tidigare varit vilande när hon bestämt sig för att börja engagera sig politiskt. Sedan gick det undan, hon har gått till sin nuvarande position via bland annat distriktsordförande för CUF Norrbotten.

Finns det någon fråga som du känner att du lyckats driva igenom i din nuvarande position?

– Att partiet har antagit vår linje som jag drivit extra och numera vill avskaffa avgift för utländska studenter på svenska högskolor. Det är jag mycket nöjd med.

I offentliga politiska sammanhang blir det mycket nätverkande och minglande och att ständigt vara tillgänglig för människor. Det skulle nog kunna avskräcka en och annan som inte känner att de orkar med att alltid vara social och tillmötesgående. Anna verkar dock inte uppleva det så, hon tycks nästan oförstående inför frågor om sociala spel och roller.

– Jag tycker man ska vara som politiker som man är som människa. Att vara social är inget jag ser som jobbigt, jag trivs i regel med alla sorters människor. Jag har ingen särskild politikerroll.

Det känns i samtalet med Anna som att det är något hon menar. Hon pekar ut ärlighet som viktigt för socialt och politiskt engagemang. Hon verkar inte känna något behov av att spela spel. Jag får till och med uppfattningen att hon inte vet hur man gör sådant, hon är och förblir sig själv i den mån det uttrycket inte är utslitet.

Kan det aldrig finnas situationer som du tycker är jobbiga där du inte orkar vara social?

– Förra valet (2010) stod jag mycket ute på stan och pratade med folk och delade ut information och så. Det kunde ibland vara lite tufft eftersom vissa människor kom fram bara för att bråka och vara elaka. Det kunde kännas jobbigt när man kom hem.

Vi diskuterar kort om framtidsplaner och vad som kommer ske härnäst. När Anna är färdig jurist har hon klart för sig vilken inriktning hon ska ta. Hon siktar på att arbeta med brottsmål i domstol, helst som advokat. Politikern kommer fortsätta ha en roll. Anna föreställer sig att hon kanske att kommer jobba med politik i omgångar på mer eller mindre heltid och förhoppningsvis sitta i riksdagen någon gång. Men att se politiken som karriären och juridiken som en bisysselsättning gör hon inte.

Berätta om några andra sidor om dig själv!

– Jag är nog en typiskt sån person som inte är rädd att ta för mig. Om jag vill göra något och det inte redan finns tillgängligt så startar jag det. Sånt lär man sig i norrland! (skratt) Jag älskar att handla saker! Bara strosa och titta i affärer och plocka upp stort som smått. Roligast av allt är presenter till andra.

Hon är även aktiv i Svenska kyrkan sedan flera år. Där finns en möjlighet att diskutera etik och andlighet.

– Det är nästan synd att vi inte har mer utrymme för det i politikern, för det är ju vad det handlar om. Hur vi ska leva och ta hand om varandra.

Så kommer man något närmare att förstå sig på den där Y-generationen vid ett längre samtal med en person som Anna? Främst att denna jakt på att finna en särskild formel för ”driv” är överskattad. Ibland handlar det bara om personlighet.

 

Anna Sandström

 

Ålder; 24

Bott och levt; Uppvuxen på Seskarö, Haparanda, bott i Umeå och nu Uppsala

Familj; Mor, far och en äldre syster

Gör; Studerar juridik i Uppsala, ordförande för Centerstudenter

Så skulle jag kort beskriva mig själv; Optimistisk, social, ärlig

kvalitet inom utbildningen

1 Aug

Här skriver jag på SVD brännpunkt om hur vi ska få ökad kvalitet inom utbildningen

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt_6351834.svd

Våra tankar går till Oslo

22 Jul

Det finns inte ord för att beskriva hur hemska och ofattbara de senaste timmarnas händelser i Oslo är. Vi skänker våra tankar till de drabbade, de närstående och det norska folket.

Attentatet mot AUF är en tragedi och ett hot mot vår demokrati. Det är en händelse vi aldrig kommer att glömma. Attentatet är inte enbart ett angrepp mot Norge och det norska folket utan mot våra gemensamma värderingar som demokrati, öppenhet och frihet.

Händelserna i Norge påminner oss om hur sårbara vi är. Men vi får inte låta de fruktansvärda händelser som drabbat vårt grannland leda till misstänksamhet och stängda gränser. Vi måste alltid fortsätta kämpa för frihet och öppenhet.

Vi lider med det norska folket och visar all vår solidaritet med vårt grannland. För Norges sak är vår.

Centerpartiets nya ledarskap

18 Jul

Centerstudenter ger sin syn på hur det nya ledarskapet ska vara. Inte vem som ska styra.

http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.1092999

provocerande hemmfruar

24 Feb

Idag bloggar jag om provocerande hemmafruar på jämställd.se

Se inlägget här:
http://xn--jmstlld-5wad.se/2011/02/24/provocerade-hemmafruar-med-makten-over-sitt-eget-liv/