Arkiv | maj, 2014

Varför du ska rösta i EP valet

23 Maj

Först kommer ingenting, sedan ingenting, till slut allt om EU på en gång.

Efter en lång tystnad från såväl media som partier har valrörelsen inför europaparlamentsvalet dragit igång. Det märks genom affischering, utfrågningar och radioprogram. Alla mediakanaler försöker dra sitt stå till stacken genom att rapportera om kandidaternas åsikter och för att informera om hur de svenska parlamentarikerna har röstat under den gångna mandatperioden. Det är mycket information att ta ställning till under väldigt kort tid. Även för den mest insatte väljaren kan det bli svårt att sortera i informationsflödet.

Det under mandatperioderna bristande intresset för vad som sker i Bryssel och Strasbourg är inte är så märkligt. Eftersom parlamentet röstar om hundratals ärenden vid varje mötestillfälle är det till och med för en insatt journalist eller intresserad medborgare svårt att följa vilka förslag som är aktuella i EU. Det hela blir inte bättre av att förslagen bollas mellan de olika EU institutionerna innan ett beslut fattas. Ofta är det först när beslutet redan är fattat som informationen når ut. Det är problematiskt eftersom svenska medborgare inte kan vara med och påverka den politiska diskussionen, då man inte vet vilka frågor som behandlas, när de behandlas eller i vilken institution förslaget ligger.

År 2009 uppgick valdeltagandet i Europaparlamentsvalet till knappt 43 procent. Det innebär att över hälften av de röstberättigade svenskarna inte är representerade i Bryssel. Ändå vill EU detaljreglera svenskarnas liv. För en tid sedan gjorde det svenska opinionsinstitutet Novus en undersökning om hur valdeltagandet tros bli i det stundande valet. Undersökningen visade att drygt 55 procent av Sveriges befolkning kommer att rösta. En siffra som uppfattas som positiv jämfört med det förra valdeltagandet i Europaparlamentsvalet. Enligt Novus undersökning väljer de flesta som inte röstar att avstå eftersom de inte anser sig vara nog insatta i frågorna. En rimlig anledning med tanke på beslutskarusellen i EU.

EU har hamnat i en ond spiral. Istället för att fokusera på EUs viktiga uppdrag försvinner de stora, övergripande frågorna i bruset av alla förslag som politikerna i EU vill syssla med. När väljarna inte anser sig nog insatta röstar färre och makten flyttas än längre från medborgarna.

Det kan därför vara viktigare än någonsin att rösta i europaparlamentsvalet. Använd din rätt att rösta för att EU ska vara det fredsprojekt det en gång grundades för att vara. För att människor, varor och tjänster ska få röra sig fritt över gränserna och för att Europa ska ta ansvar för de stora frågor, som klimat och miljö, som länder måste enas i för att nå resultat.

Genom att rösta i Europaparlamentsvalet kan du bestämma vad du vill att EU ska syssla med. Så använd din rätt att påverka EU:s beslutsprocess och politik i den riktning du vill.

Även brottslingar förtjänar ett visst mått av integritet

4 Maj

 

För en vecka sedan gjorde expressen ett omfattande reportage som behandlade ämnet kvinnor som brottslingar. Reportaget beskriver vardagen på anstalten Hinseberg. Ett antal kvinnor som är dömda till olika brott med varierande strafflängd porträtteras med bilder på dem tillsammans med information om namn och ålder.

På förstasidan lockar Expressen läsare genom bilder på kvinnor som begått grova våldbrott och en rubrik om “Mördarkvinnornas maktkamp på Hinseberg” men det vi får veta av artikeln är vilken sorts av varor som går att köpa i fängelsekiosken samt att bråk i matsalen främst består av interner som kastar mjölkglas i golvet för att demonstrera sin ilska och frustration. Tillvaron i fängelset upplevs inte speciellt hotfull eller skrämmande. Internerna liknar snarast en något stökig lågstadieklass.

Expressen är inte ensamma om att rapportera om brottslingar på ett ingående sätt, och efterfrågan på den sortens journalistik är stor. Brottslingarna har blivit de nya kändisarna. Deras liv kartläggs in i minsta detalj och såväl förundersökningsprotokoll som domar ligger på nätet med smaskiga detaljer om den misstänkte eller dömdes liv för vem som helst att läsa bara några klick bort. Självklart drabbas även offret samt offrets anhöriga av denna kartläggning.  Sedan den 20 år gamla Vatchareeya Bangsuan hittades styckmördad har 6313 sidor skrivits om mordet på Flashback forum. I tråden kartläggs den misstänktes liv och det spekuleras kring alternativa gärningsmän och vad som framkallat den unga kvinnans död.

Det finns förstås ett intresse av att veta vilka brott som begåtts och i viss mån också vem som döms för brotten. Det kan närmast anses vara medias skyldighet att rapportera kontinuerligt om dessa uppgifter för allmänheten då det finns ett värde för människor att informera sig om vad som händer i samhället.

Det kan finnas en fara att när vi för nöjes skull nagelfar brottslingarnas liv glömmer bort att inte ens brottslingar som begått grova våldsbrott är individer till fullo separerade från resten av samhället. De har liksom alla vi andra föräldrar, släktingar och ibland även barn som riskerar att drabbas av den ingående rapporteringen av deras närmaste. Även om dömda våldsbrottslingar har begått fruktansvärda handlingar återstår det faktum att de också förtjänar ett visst mått av integritet. Vi har därför alla ett ansvar att se till att vi inte blir för ivriga i vårt intresse av att fördjupa oss i olika fall. Det finns också en risk att återanpassningen i samhället av dömda personer försvåras av medias frekventa rapportering av dessa personer, vilket skulle kunna liknas med att straffet inte avtjänas i fängelset utan pågår även efter att den dömde lämnat anstalten. Principen skulle snarast bli “En gång brottsling- alltid dömd”.