Arkiv | september, 2010

Nu är det ni som väljer!

19 Sep

Två steg framåt eller ett steg tillbaka?

Ska vi gå tillbaka till bidrags-Sverige med höjda skatter som staten tar hand om eller ska vi få välja själva vad vi ska göra för våra pengar?

Ska vi göra det lättare att starta och driva företag?

Ska vi göra det mer jämställt genom att behålla RUT och göra det lättare att starta företag inom vård och skola?

Ska vi öka klimatbiståndet till de fattiga länderna och öka den gröna tekniken i utvecklingsländerna eller ska vi jaga pensionärer som är beroende av bil i Sverige genom att höja bensinskatten så de inte har råd att köra länge?

Idag är det ditt val. Två steg framåt eller ett steg tillbaka!

Ett vykort med mig och Frank

8 Sep

Ett sådant här vykort har alla förstagångsväljare i norrbotten

fått hem med mig och Frank på:

hur man vet att det är valrörelse

7 Sep

– kampanj med Centerstudenter. Check!

– SVT utfrågning med Maud. Check!

– Krogkampanj med Centerstudenter. Check!

Rättsäkerhet gäller även studenter

6 Sep

Idag går i princip all form av myndighetsutövning att överklaga.

Ett betyg är ett myndighetsbeslut, ändå så har studenter inte rätt att överklaga sina betyg. Det vill Centerpartiet ändra på.

Det behöver hända något i gymnasieskolan. Det måste vara möjligt att överklaga ett betyg som är godkänt och få det prövat på nytt. Att en elev är godkänd betyder inte automatiskt att eleven är nöjd med sitt betyg. Målet med studierna ska inte vara att alla elever enbart klarar godkänt utan att studenterna får möjlighet och hjälp att nå sina egna mål, oavsett diagnoser och svårigheter.

Centerpartiet vill också inför Lex Sarah i skolan. Det betyder att personalen ska tvingas rapportera om en elev far illa.

Det är viktigt att skolpolitiken utformas efter att eleverna ska må så bra som möjligt och tillgodogöra sig så stor kunskap som möjligt i skolan.

Det är ändå det skolan är till för.

studentyra med Maud

5 Sep

I lördags spelade jag brännboll med Centerstudenter på studentyran. Vi vann två matcher i våran serie. Bland annat mot S-studenter vilket var det viktigaste. Maud kom också dit och slog ett slag. Jag måste tyvärr medge att jag är sämre i brännboll än Maud Olofsson..